Документознавство та інформаційна діяльність

На сучасному ринку праці спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» є новою, але дуже актуальною. Адже діяльність сучасних підприємств, установ та організацій важко уявити без використання новітніх технологій роботи з різноманітними документами. Сучасні інформаційні технології – це види інформаційного обслуговування, організовані на базі комп'ютерної техніки та комунікаційних засобів, призначені для автоматизованого збору, обробки, зберігання, передачі і використання інформації з метою отримання конкретного результату. Основні напрями професійної діяльності майбутніх фахівців-документознавців – діловодна, кадрова, організаційно-управлінська, архівна, референтська, інформаційно-аналітична, консультаційна.

Випускники даної спеціалізації працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, обласних державних адміністраціях, міськвиконкомах, райдержадміністраціях, інших відомствах виконавчої влади.

Для професійної та практичної підготовки протягом навчання студенти вивчають такі дисципліни:

Документознавчий цикл:

Документознавство, Лінгвістичні основи документознавства (у т.ч. стилістика і редагування), Вступ до фаху, Історія державних установ, Правове забезпечення документно-інформаційної діяльності, Інформаційно-аналітична діяльність у державному управлінні, Законодавчо-нормативні та науково-методичні основи архівування документів установ, Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням), Інформаційний менеджмент, Маркетинг, Ділова іноземна мова, Моделювання та інформаційні технології прийняття рішень, Концепції сучасного документознавства, Іміджелогія, Теорія і практика державного управління, Зв'язки з громадськістю

Цикл дисциплін професійної  та практичної  підготовки:

Документаційне забезпечення управління, Інформатика, Основи науково-дослідної роботи, Методики вивчення документів, Теорія і практика референтської діяльності, Системи управління базами даних, Електронний документообіг, Риторика, ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування, Керування документаційними процесами, Наукова експертиза документів, Патентознавство, Захист інформації, Державна інформаційна політика, Державне управління, Психологія управління, Прийняття управлінських рішень, Дипломатичний протокол,Документознавча професіологія, Основи публічної політики, Інноваційні технології в документно-інформаційній сфері, Електронне врядування, Іноземна мова (за п. с.), Архівознавство, Управлінське документознавство, Документно-інформаційні комунікації, Аналітико-синтетична переробка документної інформації, Інтернет-технології та ресурси

Випускники працюють на посадах:

 - Інформаційний менеджер відомства, підприємства, організації, установи, об'єднань різного профілю та форм власності (в т.ч. інформаційні агентства, центри науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентні та маркетингові підрозділи підприємств, рекламні та консалтингові фірми, управління документального забезпечення фінансових та банківських структур);

- Працівник органів державної влади та місцевого самоврядування (діяльність у системі електронного документообігу, управління документно-інформаційними потоками сфери державного управління).

 - Документознавець, секретар-референт керівника фірми (організації), суспільної чи комерційної структури (обробка і реєстрація документів і контроль за їх виконанням, відбір документів до архіву, робота з відвідувачами, клієнтами, укладання документів, редагування наукових, офіційно-ділових текстів)

 - Прес-секретар, прес-аташе (контакти з засобами масової інформації, представництво органів влади в мережі Інтернет)

 - Працівник відділу кадрів, канцелярії (загального відділу), архіву

 - Педагог-організатор молодіжного дозвілля (центри дитячої творчості, загальноосвітні школи, училища, технікуми, ВНЗ)

Університет здійснює підготовку студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: “Бакалавр”, “Спеціаліст”.

Українська мова і література (сертифікат) - не менше 140 балів. 

Історія України (сертифікат) - не менше 124 балів.

Екзамен на вибір: математика або світова література (сертифікат) - не менше 124 балів.

 
При копіюванні матеріалів сайту посилання обов'язкове.

2015 © КНУКіМ

Design by : Place your Website.